Begroting 2019-2022

De begroting in een oogopslag

Wat gaat dat kosten?

De gemeente heeft veel taken en verplichtingen. De gemeente Renkum heeft deze onderverdeeld in drie aandachtsgebieden, de zogenaamde programma’s. Daarnaast kennen we de zogenaamde “algemene dekkingsmiddelen”. In totaal gaat er ongeveer € 82,9 mln. in om. In de grafieken staat de verdeling van deze gelden over de begrotingsonderdelen.

Verdeling lasten (bedragen x € 1.000)


Verdeling baten (bedragen x € 1.000)

Wat gaat u daarvoor betalen?

Wat zijn de tarieven?
In de tabel staan de voorlopige tarieven voor de belangrijkste belastingen en heffingen. Voorlopige tarieven want in december 2018 stelt de gemeenteraad de definitieve tarieven vast. Meer informatie over de berekening van de tarieven kunt u lezen in de paragraaf ‘Lokale Heffingen’ in deze begroting. Ter vergelijking zijn de tarieven van 2018 ook in de tabel opgenomen.

Tarieven gemeentelijke belastingen en heffingen

2019
   voorlopig

2018

OZB
(tarief in % van de waarde onroerend goed)

Eigenaar woning

0,1189

0,1185

Eigenaar niet-woning

0,2858

0,2650

Gebruiker niet-woning

0,2212

0,2104

Rioolheffing

Woning

Eigenaar, per aansluiting per jaar

98,51

94,29

Gebruiker, 1 persoon

62,13

59,47

Gebruiker, 2 personen

124,25

118,93

Gebruiker, 3 of meer personen

186,38

178,40

Niet-woning

Eigenaar, per aansluiting per jaar

353,38

353,38

Gebruiker, per 250 m3 afgevoerd water

192,70

192,70

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden

224,00

214,60

Tweepersoonshuishouden

254,70

244,00

Drie- of meerpersoonshuishouden

285,80

273,70

Hondenbelasting

Een hond

65,70

64,80

Tweede hond

109,60

108,20

Derde en volgende hond

153,60

151,50

Toeristenbelasting

Overnachting hotel

2,05

1,90

Overnachting camping

1,15

1,05

*) Afvalstoffenheffing: om de nieuwe tarieven te kunnen vergelijken met de huidige tarieven is er een aanname gemaakt van het aantal keer dat restafval wordt aangeboden. Dit is voor kliko's gemiddeld  5,8 keer voor een één persoon, 9,4 keer voor een twee persoon en 12,2 keer voor een 3 of meer persoonshuishouden.

Wat betekent dit voor een huishouden in onze gemeente?
Om u een idee te geven van wat u in 2019 aan de gemeente gaat betalen, vergeleken met 2018, hebben wij een voorbeeldberekening gemaakt met twee huishoudens, namelijk:
A. Van een gezin van 4 personen die eigenaar is van een woning met een WOZ waarde van € 290.500 in 2019 en € 271.500  in 2018 (gemiddelde gemeente Renkum);
B. Van een gezin van 3 personen die een woning huurt.

Belastingdruk voor een huishouden zoals bij A. weergegeven

Bedragen in euro’s

2019

2018

Onroerend zaakbelasting, eigenaar

345,40

321,73

Afvalstoffenheffing

285,80

273,70

Rioolheffing

284,89

272,69

Totaal

916,09

868,12

Mutatie t.o.v. vorig jaar

5,53%

Belastingdruk voor een huishouden zoals bij B. weergegeven

Bedragen in euro’s

2019

2018

Afvalstoffenheffing

285,80

273,70

Rioolheffing

186,38

178,40

Totaal

472,18

452,10

Mutatie t.o.v. vorig jaar

4,44%